Forma Otwarta to nieformalna organizacja założona przez architektkę Paulinę Filas-Zając, której celem jest cykl działań przestrzennych i artystycznych propagujących Formę Otwartą Oskara Hansena. Inicjatywa powstała w wyniku badań, które architektka prowadzi od 2012 roku w ramach doktoratu o Formie Otwartej.

W 2014 roku rozpoczęto współpracę z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, w imieniu którego działalnością związaną z rozwojem grupy Forma Otwarta zajmuje się dr inż. arch. Natalia Przesmycka z Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

 

Paulina Filas-Zając

PAULINA FILAS – ZAJĄC

Architekt, Historyk Sztuki. Laureatka wielu nagród i uczestniczka konkursów architektonicznych. Obecnie doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania naukowe i prace badawcze, na temat Formy Otwartej. Autorka wielu tekstów o architekturze i kulturze w pismach branżowych i popularnych. Korespondentka w czasopiśmie „Architektura&Biznes”(od 2003 r. – 2007 r.). Pomysłodawczyni panelu dyskusyjnego”Co się stało z ideą Formy Otwartej” w 2008 r.,  w 2010 r. zorganizowała konferencję naukową „Nałęczów – szanse i zagrożenia rozwoju miejscowości uzdrowiskowej” w ramach ochrony naturalnego krajobrazu małych miejscowości. Od 2012 r. pomysłodawczyni przedsięwzięcia Forma Otwarta w ramach których zostały zorganizowane  w 2014 roku warsztaty „Forma Otwarta. Osiedle Otwarte” a w 2016 roku warsztaty „Forma Otwarta. Struktury”.

 

 WSPÓŁPRACA:

 

 SONY DSCNATALIA PRZESMYCKA

Architekt i Urbanista. Pracownik Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W ramach programu StadsLab Masterclass ukończyła międzynarodowe studia podyplomowe dla młodych architektów i urbanistów. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie architektury, specjalności urbanistyka. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji naukowych i ponad 20 artykułów popularnonaukowych. Laureatka wielu nagród i uczestniczka konkursów architektonicznych. Członkini Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (SKZ), członkini International Federation for Housing and Planning (IFHP) oraz należy do Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu. Zajmuje się tematyką przeobrażeń urbanistycznych miasta Lublina.

Współorganizatorka warsztatów Forma Otwarta.