Warsztaty Forma Otwarta. Osiedle Otwarte. Rewitalizacja osiedla im. Juliusza Słowackiego, które odbyły się w dniach 21-23 listopada 2014 r. w Lublinie, były wstępem do naszych dalszych działań przyczyniających się do zmiany sposobu myślenia o osiedlu o jego funkcjonowaniu i elementach jakie je tworzą, nie tylko przez samych mieszkańców osiedla ale także przez wszystkich którzy mieszkają zwłaszcza w Lublinie. Warsztaty pozwoliły na sformułowanie najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem osiedla Słowackiego:

  • zły stan techniczny bloków
  • często ciemne i mało funkcjonale mieszkania
  • zaniedbane place zabaw i plac po Teatrze Formy Otwartej
  • brak terenów wspólnych

Skutkiem badań i wniosków z nich płynących będą wytyczne do przekształcenie otoczenia i wyglądu zewnętrznego bloków, tak aby osiedle spełniało indywidualne zapotrzebowania mieszkańców, było im bardziej przyjazne i nowoczesne, a jednocześnie ukazałoby kontynuację idei Oskara Hansena – Formy Otwartej. Idea, w myśl której architekt tworzył architekturę otwartą dla ludzi, będącą dla nich tłem do życia, architekturę zmienną pozwalającą dopasować się do indywidualnego kształtowania przestrzeni i do aktualnych warunków.

Warsztaty opierały się na przeprowadzeniu badań sondażowych i rozmowach z mieszkańcami osiedla oraz badań nad rehabilitacją w aspekcie społecznym i architektonicznym. Warsztatowicze wykonali koncepcje w oparciu o konkretne potrzeby przedstawione przez mieszkańców (ankiety). Praca podczas warsztatów opierała się przede wszystkim na pracy w zespołach projektowych które zajęły się trzema aspektami osiedla: – wygląd elewacji – układ funkcjonalny mieszkań – założenia urbanistyczne.

Efekty naszej pracy pokażemy już niedługo podczas otwartej wystawy Forma Otwarta. Artysta Otwarty. Informacje wkrótce na naszej stronie.

Warsztaty są elementem cyklu działań przestrzennych i artystycznych na terenie osiedli zaniedbanych i opuszczonych.

Warsztaty FORMA OTWARTA są elementem cyklu działań przestrzennych i artystycznych na terenie osiedli zaniedbanych i opuszczonych. W przyszłym roku naszą uwagę skupiać będziemy dalej na osiedlu im. Juliusz Słowackiego w Lublinie, które jest najpełniejszą realizacją Formy Otwartej Oskara Hansena. Prace warsztatowe mają służyć nie tylko na sformułowaniu wniosków teoretycznych ale też praktycznym rozwiązaniom, które polepszą jakość życia osób mieszkających na osiedlu.