WARSZTATY

FORMA OTWARTA.STRUKTURY

STRUKTURY to kontynuacja podobnego przedsięwzięcia, które odbyło się w 2014 roku pod nazwą Forma Otwarta. Osiedle Otwarte. na osiedlu Słowackiego w Lublinie. Także wówczas częścią wydarzenia była prezentacja propozycji przekształceń wybranych elementów osiedla. Przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców pozwoliły na zwrócenie uwagi na wybrane elementy osiedla, które ich zdaniem wymagają naprawy lub zmiany.

IDEA WARSZTATÓW:

Osiedle im. Juliusza Słowackiego w Lublinie składa się z różnych części o różnorodnych typach zabudowy stworzonych w oparciu o Linearny System Ciągły i idee Formy Otwartej. Budynki mieszkalne, centrum handlowe z pawilonami, budynek przedszkola oraz Teatr Formy Otwartej powstały w latach 60-tych XX wieku według oryginalnej koncepcji architektów Zofii i Oskara Hansenów.
Zrealizowane w Lublinie osiedle mieszkaniowe im. Juliusza Słowackiego daje pretekst do rozważań nad aktualnością założeń projektowych przyświecających jego twórcom w konfrontacji z upływającym czasem i zachodzącymi zmianami.
Starzejący się modernizm 2 poł. XX wieku wymaga określenia standardów zarówno dla planowanych przekształceń przestrzennych jak i technicznych, niezbędnych przy dostosowaniu budynków do współczesnych potrzeb.

TEMAT WARSZTATÓW:

Warsztaty FORMA OTWARTA. STRUKTURY to dyskusja o formie i strukturze, ich grze i kształtowaniu przestrzeni, ukazanie jak bryła obiektu oddziałuje w przestrzeni i ją definiuje nie tylko od zewnątrz ale także wewnętrznie. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mięli okazję poznać idee architektury i urbanistyki modernizmu poprzez praktyczne zajęcia w atmosferze pracowni z końca lat 60-tych.

Wykorzystane zostaną metody nauczania wypracowane przez samego Oskara Hansena, by uczestnicy warsztatów mogli poczuć się jak jego studenci.
Uczestnicy warsztatów na przykładzie budowania modeli poszczególnych elementów osiedla Słowackiego będą analizować ideę Linearnego Systemu Ciągłego i Formy Otwartej koncepcji wymyślonych przez Oskara Hansena.

Majowe warsztaty skupiać się będą na pracy z modelem tradycyjnymi technikami projektowymi przy użyciu papieru, tektury, balsy i styropianu oraz własnych pomysłów.
Jednocześnie zaproszeni uczestnicy wykonają modele typowych mieszkań, które posłużą w dalszej części do konsultacji społecznych z mieszkańcami. Ważnym elementem w ramach warsztatów zostanie wykonany skan 3D założenia urbanistycznego osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie.

EFEKT WARSZTATÓW

Wykonane podczas warsztatów projekty makiet i modeli przedstawiających lubelskie osiedle im. Juliusza Słowackiego stworzą wystawę  pt. „Struktury – Forma Otwarta” zorganizowaną w czasie wydarzenia Noc Kultury 4/5 czerwca odbywającego się w Lublinie, a później w trakcie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, by jak najszerzej pokazać idee architektury i urbanistyki modernizmu szerokiemu gronu odbiorców. Miejscem ekspozycji efektów warsztatów będzie również Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminu warsztatów.