PROJEKT

WARSZTATY 2016

FORMA OTWARTA. STRUKTURY

TERMIN: 12-15 MAJA 2016 R.

MIEJSCE: Politechnika Lubelska